Laat uw kind testen en vervolgens dyslexie behandelen

Heeft de school het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft? Dan is het belangrijk uw kind alle kansen te geven in het onderwijs en over te gaan op testen. Schakel dan Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in om uw kind te testen op dyslexie en hem of haar eventueel te behandelen. Allereerst wordt er een onderzoek uitgevoerd dat gericht is op het technisch en begrijpend lezen in combinatie met spelling en grammatica. Aan de hand van dit onderzoek wordt het niveau bepaald en kan er eventueel een diagnose worden gegeven. Na de diagnose schakelt u de specialist ook in voor het behandelen van dyslexie, die samen met school een professioneel behandelingsplan opstelt voor uw kind.

Voorkom problemen in de toekomst door dyslexie tijdig te behandelen

Dyslexie wordt alsmaar vaker bij kinderen en jongeren gediagnosticeerd. Dat is helemaal geen ramp, maar een behandeling is wel belangrijk.  Het is belangrijk om dyslexie tijdig en effectief te behandelen, zodat uw zoon of dochter hier op latere leeftijd zo min mogelijk belemmeringen van ondervindt. Dyslexie professioneel behandelen laat u over aan Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal. Hier krijgt ieder kind een kans om de gevolgen van dyslexie op tijd te minimaliseren. Deze kleinschalige praktijk zorgt voor een persoonlijke behandeling en geeft u als ouder praktische begeleidingstips mee. Op die manier bereikt uw kind een technisch leesniveau waarmee hij of zij verder komt in het onderwijs, wat zorgt voor een betere toekomst.

Betrek de school bij de dyslexie van uw kind en het behandelen hiervan

Heeft u kind moeilijkheden op school? Heeft de school het vermoeden dat het gaat over dyslexie? Of is het duidelijk dat taal een moeilijk facet is waar uw kind dagelijks moeite mee heeft? De kans is dan groot dat uw zoon of dochter dyslexie heeft, maar hoe en waar laat u dit behandelen? Hier schakelt u een specialist voor in, zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal. Samen met de school van uw kind en de specialist wordt er gewerkt aan een behandelingsplan. Hierbij is het van belang dat de docenten de voortgang van uw kind nauwlettend in de gaten houden. Uiteraard speelt u ook een grote rol in het proces: u bent de verbindende factor tussen alle partijen en uw kind.