Webcompleet
Image default
Architectuur

De psycholoog zegt de waarheid –Veranderen is moeilijk

 

Daar ik zelf meer dan twee decennia in de praktijk stond en consultaties deed, zou ik wel even willen terugkijken of en even vooruit schouwen. Het is mijn bedoeling om enkele zaken te delen die ik geleerd heb in de psychologie en met de mensen, in het bijzonder over wat echt werkt en wat ook echt niets uithaalt als het op persoonlijke en relationele veranderingen aankomt.

De eerste vaststelling is dat veranderen moeilijk is. Meestal zeggen de mensen die bij mij op raadpleging komen niet :” De reden waarom hier ben, dokter, is om te leren wat ik kan doen om betere resultaten in mijn leven te behalen”. Wat de mensen meestal wel vragen is :” Dokter, hoe kan ik blijven doen wat ik al doe om toch betere resultaten te behalen ?” of “ Hoe kan ik de andere veranderen opdat mijn leven toch aangenamer wordt ?” De meest kritische stap voor een succesvolle therapie is wat men klinisch noemt “ de zelf-focus”. Zelf-focus gebeurt wanneer de persoon die op zoek is naar verandering, zijn energie niet langer richt op het veranderen van anderen, maar deze juist gaat investeren in het aanpassen van zichzelf.

Het is immers niet gemakkelijk om te aanvaarden dat wijzelf de enige persoon zijn die we kunnen veranderen. De meest gebruikelijke weg waarmee we reageren op angst is de schuld geven aan de andere. “ Ik ben depressief omdat jij mij niet genoeg affectie geeft.” “Ik ben boos, omdat jij te laat bent”. “Ik heb geen zelfvertrouwen, want mijn ouders waren harde mensen”. Zie je wel hoe gemakkelijk we al die uitspraken doen ? We zijn het immers gewoon om de anderen de schuld te geven. Wij zijn het gewoon om te denken dat als we onze echtgenoot of onze familie in de wind zetten, we dan automatisch gelukkiger worden. De eerste stap om je leven te verbeteren is echter aan zelf bewustwording doen. En dat is juist een zeer grote stap.

Denkt u eraan een psycholoog in handen te nemen om meer inzichten over uw eigen patronen in te zien en te doorbreken? Kijk eens op: www.depsycholoog.nl: utrecht en boek een sessie bij onze bekwame psychologenpraktijk.

 

De taak van organisatorische psychologen is om activiteiten en dienstregelingen te ontwikkelen opdat de sociale interactie binnen de organisatie zou geoptimaliseerd worden. Ze ontwikkelen principes en methodieken voor de opleiding, selectieprocedures en ontwerpen ook beoordelingssystemen waardoor de interactie binnen de organisatie kan verstevigd worden. Gewoonlijk nemen organisaties organisatorische psychologen in dienst om de problemen omtrent de omzet en de werkethiek onder handen te nemen. Ze nemen ze ook in dienst om hen te helpen bij het toepassen van allerlei items die de opleiding en selectie van de werknemer betreffen.

Een organisatorisch psycholoog toont het management hoe ze de juiste man voor de juiste job kunnen selecteren en zetten tevens de criteria uit waarmee men de mensen kan bevorderen. Een groot deel van hun activiteiten bestaat erin om heel wat opzoekingen te doen en naar voren te komen met de juiste statistieken zodat hun inzichten ook effectief kunnen worden toegepast.

Ze ontwikkelen testen waarmee men de vaardigheden van de werknemer kan beoordelen en waarmee men ook de flexibiliteit om met problemen om te gaan, kan vaststellen met als doel de efficiëntie op het werk te verhogen. Dergelijke testen stellen niet alleen de vaardigheden van de werknemer vast, maar ook hun mentale mogelijkheden en emotionele sterktes. Ze kijken na of de werknemer tekenen vertoont die kunnen gelinkt worden aan positieve waarden van tewerkstelling. Het doel van deze testen is niet alleen om het juiste personeel te kunnen aannemen, maar ook om er voor te zorgen dat diegenen die men al tewerkstelt geen mensen zijn die in de toekomst zullen afhaken. Naast de taak om efficiënte werkkrachten aan te trekken, moeten organisatorisch psychologen ook begeleidende hulpmiddelen ontwikkelen om de relaties tussen de medewerkers te verbeteren en om hen te helpen om te gaan met stressvolle situaties.

Wilt u meer informatie voor het organisatorisch inrichten van uw bedrijf en werknemers? Neem contact op met een psycholoog in Utrecht en omstreken welke u professioneel advies en begeleiding kunt voorzien.

Lees meer :