Webcompleet
Image default
Zakelijke dienstverlening

Gebouwexploitatie

Gebouwexploitatie

Als eigenaar van een appartement bent u verantwoordelijk voor uw eigen appartement. Uw tweede verantwoordelijk is het hele complex waar u woont. Deze moet worden onderhouden. In de wet is vastgelegd dat er een VVE moeten worden geactiveerd. Een vereniging van eigenaren. De eigenaren verenigingen zich onderling om het gebouw te onderhouden.

Elke eigenaar betaald maandelijks aan de VVE een bijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt vooraf gesteld. Er is een zogenoemde splitsingsakte waarin wordt aangegeven voor welk deel de eigenaar van elk appartement een bijdrage moet leveren aan de exploitatie van het gebouw. De hoogte van elk deel is niet gelijk. Dit onder andere te maken met de grootte van het appartement. Elk jaar is er een ledenvergadering waarin de hoogte wordt vastgesteld. De VVE bijdrage wordt gebruikt voor kleine reparaties, schoonmaakkosten, elektra van gemeenschappelijke ruimten en liften, onderhoudscontracten, verzekeringen en bestuurskosten te betalen.

Naast klein onderhoud is de VVE ook verantwoordelijk voor groot onderhoud. In een meerjarenplan wordt vastgesteld wanneer er onderhoudt plaats vindt. Hier moet de VVE voor sparen om dit te kunnen bekostigen. Bij aankoop van een appartement is het verstandig om hier onderzoek naar te doen. Is er voldoende geld in kas om het meerjarenplan uit te kunnen voeren. En staat al het onderhoud in het meerjarenplan. De verkopende makelaar kan hier informatie over verschaffen.

Een VVE heeft twee organen. Een bestuur en een algemene ledenvergadering. Uit de ALV wordt een bestuur gekozen en een voorzitter. Om het gebouw goed te kunnen faciliteren vindt er ook externe exploitatie plaats. Een VVE beheerder wordt aangewezen om het bestuur te ondersteunen. Hij of zij zorgt voor het technische gedeelte. Dat betekend dat hij in de praktijk de dagelijkse leiding heeft. Ook helpt hij de VVE om begrotingen op te stellen. Het is niet eenvoudig om een VVE te leiden. Een professional die gebouwexploitatie opzich neemt is daarom een verstandige keuze.

Alle regelementen die betrekking hebben op de VVE worden vastgelegd in de statuten. Dat zijn alle juridische regels en afspraken bij elkaar. De regelementen bestaan uit twee bepalingen. De splitsingsakte en het huishoudelijk regelement. Een reglement waarin alle overige afspraken staan die niet behoren tot de splitsingsakte. Belangrijk daarbij is dat het huishoudelijk regelement niet in strijd is met de wet. Het heeft als doel om het woongenot van alle bewoners te beschermen en zal worden nageleefd door de beheerder. Het exploiteren van een gebouw is feitelijk het onderhouden van een huis in het groot. Maar zitten wel behoorlijk wat haken en ogen aan!

Lees meer : http://www.intenda.nl