Webcompleet
Image default
Particuliere dienstverlening

Een weerbaarheidstraining voor je kind als het niet goed gaat

Soms gaat het niet goed met je kind. Hij of zij gaat gebukt onder zorgen en gaat daardoor steeds meer teruggetrokken leven. Ook kan je kind opstandig, angstig of boos worden. Je wilt je kind graag helpen, maar hoe? Wellicht is Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheidstraining dan een oplossing voor je kind. Deze biedt ondersteuning en leert je kind zichzelf accepteren. Dit gebeurt in kleine groepen en op een speelse manier. Er worden bewegingsoefeningen gedaan, spelletjes gespeeld, fantasieoefeningen gedaan en geoefend op focus. Zo leert je kind op zichzelf vertrouwen, voor zichzelf zorgen, erachter komen wat hij of zij wil en met anderen omgaan.

Het trainingsprogramma bij een weerbaarheidstraining voor een kind

De weerbaarheidstraining voor je kind van 6 t/m 13 jaar is bedoeld om zichzelf weer als waardevol te ervaren en ze leren beter met zichzelf en anderen om te gaan. Na een kennismaking- en intakegesprek volgt er een informatiebijeenkomst, waarna de trainingen starten. Deze bestaan uit 12 trainingen voor je kind en vier trainingsbijeenkomsten voor de ouders. De oefeningen staan in een werkboek voor je kind en een cursusboek voor jezelf. De cursus wordt afgesloten met een eindevaluatiegesprek met u en uw kind.

Wat als uw kind nog meer weerbaarheidstraining nodig heeft?

Sommige kinderen hebben na de weerbaarheidstraining nog meer training nodig. Daarvoor is de “dol-fijn” training. Hierin wordt de basis verstevigd en wordt de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid verder ontwikkeld. In zes bijeenkomsten voor de kinderen en een combibijeenkomst leren kinderen meer over hun plek, hun grenzen aangeven, helpende gedachten en ik-boodschappen. Verder ontwikkelen ze probleemoplossend vermogen en samenwerken. Kort gezegd is opkomen voor jezelf wat kinderen tijdens de trainingen van Abpsyon vooral leren. Ook zijn er trainingen voor specifieke groepen kinderen. Zo is er de training “weerbaar naar de brugklas”, waarin uw kind mentaal helemaal wordt klaargestoomd voor de brugklas.