Webcompleet
Image default
Bedrijven

Warmte en energiebeheer uit handen geven

Tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe editie hebben de auteurs een groot aantal experts uit de sector geraadpleegd om de hier gepresenteerde informatie te verzamelen en te verifiëren.

Ingenieurs, projectmanagers en besluitvormers zullen dit boek een goede leidraad vinden voor de planning en implementatie van WTE-faciliteiten. Rogoff en Screve hebben het oorspronkelijke werk aanzienlijk uitgebreid en vormen zo een praktisch instrument voor vast-afvalbeheerders over de hele wereld. Een voorbeeld hiervan is Ista Nederland.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. 

Abstract
Afval naar energie wordt een aantrekkelijke zakelijke optie vanwege de enorme hoeveelheden afval die vandaag de dag worden geproduceerd. Het storten van afval wordt nu als een voor het milieu ongunstige factor beschouwd, omdat het bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en bovendien enorme stukken land nodig heeft, wat in kleine landen of landen met een hoge bevolkingsdichtheid niet altijd mogelijk is. Bovendien hebben grote delen van het geproduceerde afval een enorm energiepotentieel, dat verloren kan gaan als het naar de stortplaats wordt gestuurd. De afval-naar-energie-industrie staat in veel delen van de wereld nog in de kinderschoenen en de bedrijfsmodellen moeten nog worden geoptimaliseerd voor succesvolle opties. Een voorbeeld hiervan is Ista Nederland.

In dit hoofdstuk worden de bedrijfsmodellen die in verschillende delen van de wereld in de afval-naar-energie-industrie worden toegepast, onderzocht en worden zowel hun financiële als hun milieuaspecten behandeld. De drijfveren van dergelijke bedrijven en de problemen die daarmee gepaard gaan, zijn onderzocht aan de hand van voorbeelden van praktijken in verschillende landen. Een belangrijke conclusie is dat er een enorm potentieel is voor inkomsten uit energieopwekking uit afval, maar de meeste landen lijden onder slechte afvalbeheerspraktijken en weinig of geen stimulansen om dergelijke bedrijven op te richten. Er bestaan verschillende modellen, die zowel in arme landen, zoals die van Afrika, als in rijke landen, zoals die van Europa, kunnen worden toegepast. Regels, wetten, stimulansen en steun van de overheid zijn van groot belang voor de groei van afval-naar-energiebedrijven en spelen een belangrijke rol bij de keuze van het juiste soort bedrijfsmodel. Het beste bedrijfsmodel voor een bepaalde regio moet worden ontworpen met inachtneming van deze factoren en de milieueffecten.

Ista Nederland is een grote partij binnen Nederland. Bekijk het YouTube kanaal van Ista Nederland hier.

Afval-naar-energie stookinstallaties zijn complexe industriële installaties en de bouw ervan is duur. Aangezien de kapitaalkosten zwaar wegen op de rentabiliteit van een elektriciteitscentrale, is de elektriciteit die door deze centrales wordt geproduceerd niet concurrerend met andere elektriciteitsbronnen wanneer deze uitsluitend als een elektriciteitscentrale wordt behandeld. Sommige andere soorten afvalenergiecentrales, zoals stortgas of anaerobe vergistingseenheden, kunnen kosteneffectievere elektriciteitsbronnen bieden, terwijl afvalenergiecentrales die biomassa-afval uit de landbouw verbranden, ook rendabeler kunnen zijn om te exploiteren. Deze laatste worden doorgaans beschouwd als biomassacentrales. Vast stedelijk afval kan in sommige rechtsgebieden ook worden beschouwd als een hernieuwbare bron. Een Nederlandse partij die dit ook aanbiedt is Ista nederland.

11.3.5 Toegang tot financiering
Projecten op het gebied van afval in energie omvatten apparatuur en systemen voor de behandeling en voorbehandeling van afval, de omzetting van afval in energie en de nabewerking van energie en bijproducten, en zijn over het algemeen zeer kapitaalintensieve projecten. Grote projecten, zoals gecentraliseerde anaerobe vergisters, zijn het meest gevoelig voor schommelingen in de financieringstarieven, wat een differentiator voor succes kan zijn. Projecten kunnen doorgaans alleen een lage kapitaalratio’s garanderen als ze ook langetermijncontracten voor de afname van grondstoffen en producten voor energie en digestaatproducten met kredietwaardige tegenpartijen om tegen te lenen. Langetermijnafnameovereenkomsten komen vaker voor in de energiesector en zijn een uitdaging om te bereiken voor compost of diervoeder. Ista Nederland is de grootste partij die zich hiermee bezighoudt.

Veel van de vandaag voorgestelde projecten zouden vooruit kunnen gaan als federale en staatsprogramma’s of impact-investeerders 10% van al het projectkapitaal in de vorm van subsidies zouden kunnen leveren.

Mandaten voor hernieuwbare energie die langetermijncontracten aanmoedigen, kunnen de financieringskosten verlagen.

Dankzij de langetermijngarantie van de materiaalbevoorrading kunnen projectschulden goedkope financiering bieden.

De projecten van de overheid, zoals USDA financiering, verminderen de totale gemengde kosten van kapitaal voor een project door toelagen of goedkoop kapitaal aan een tarief van 4% of minder aan te bieden.
Investeringsfondsen met een nieuwe impact van belanghebbenden uit het bedrijfsleven, vermogende families of stichtingen kunnen een cruciaal financieringstekort voor een project opvullen om de winstgevendheid van een project met een grenswaarde in de economie te helpen verhogen; een voorbeeld hiervan is het Closed Loop Fund, dat steden 0% financiering biedt en een lage kostenschuld voor moeilijk te financieren gemeentelijke projecten voor het recyclen van vast afval.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. 

Abstract
Afval naar energie is een kerngebied dat speciale aandacht verdient. Aangezien het niveau van afvalproductie op mondiaal niveau veel hoger ligt, is het belangrijkste aspect de omzetting van vast stedelijk afval in energie. Overal ter wereld worden veel praktijken gevolgd voor het beheer van het afval. Het omvat recycling, compostering, storten van afval en energieterugwinning. Dit hoofdstuk is sterk gericht op het terugwinnen van energie uit vast stedelijk afval. Er zijn verschillende praktijken gevolgd om de energie uit het afval te halen. 

https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/ista-nederland-bv